c00013

5087cdf

Not true: sc_overload (0) == 1 (1)

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/c00013.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST Test parking second request on backend delay (waitinglist)
[...]
**** v3  3.3 vsl|    1001 VCL_call    c DELIVER
**** v3  3.3 vsl|    1001 VCL_return   c deliver
**** v3  3.3 vsl|    1001 Timestamp    c Process: 1534826602.557847 0.601759 0.000121
**** v3  3.3 vsl|    1001 RespHeader   c Accept-Ranges: bytes
**** v3  3.3 vsl|    1001 RespHeader   c Content-Length: 12
**** v3  3.3 vsl|    1001 RespHeader   c Connection: keep-alive
**** v3  3.3 vsl|    1001 Timestamp    c Resp: 1534826602.557889 0.601801 0.000042
**** v3  3.3 vsl|    1001 ReqAcct     c 50 0 50 179 12 191
**** v3  3.3 vsl|    1001 End       c
**** v3  3.3 vsl|    1000 SessClose    c REM_CLOSE 0.602
**** v3  3.3 vsl|    1000 End       c
**  top  3.4 === varnish v3 -expect busy_sleep >= 1
**  v3  3.4 as expected: busy_sleep (1) >= 1
**  top  3.4 === varnish v3 -expect busy_wakeup == 0
**  v3  3.4 as expected: busy_wakeup (0) == 0
**  top  3.4 === varnish v3 -expect busy_killed == 1
**  v3  3.4 as expected: busy_killed (1) == 1
**  top  3.4 === varnish v3 -expect sc_overload == 1
**** v3  5.6 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v3  5.6 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1534826604 1.0
---- v3  8.4 Not true: sc_overload (0) == 1 (1)
*  top  8.4 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/c00013.vtc
**  s1  8.4 Waiting for server (3/-1)
**  s3  8.4 Waiting for server (17/-1)
**  v1  8.4 Wait
**** v1  8.4 CLI TX|panic.clear
*** v1  8.4 CLI RX 300
**** v1  8.4 CLI RX|No panic to clear
*** v1  8.4 debug|Info: manager stopping child
*** v1  8.4 debug|Info: manager dies
**** v1  8.4 STDOUT poll 0x10
**  v1  8.5 WAIT4 pid=48193 status=0x0000 (user 0.161000 sys 0.154000)
**  v3  8.5 Wait
**** v3  8.5 CLI TX|panic.clear
*** v3  8.5 CLI RX 300
**** v3  8.5 CLI RX|No panic to clear
*** v3  8.5 debug|Info: manager stopping child
*** v3  8.5 debug|Debug: Stopping Child
**** v3  8.5 vsl|     0 CLI       - EOF on CLI connection, worker stops
*** v3  9.5 debug|Info: Child (48827) ended