c00049

f72a7e0

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_gcc4.7 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST New ban-lurker test
[...]
**** v1  1.6 CLI RX|1516262171.728108   1 --O 83b4ec0  obj.http.foo == bar1
**** v1  1.6 CLI RX| oc = 83abdc8
**** v1  1.6 CLI RX|1516262171.600400   2 C-- 821f438
**** v1  1.6 CLI RX| oc = 83abec8
**** v1  1.6 CLI RX| oc = 83abe48
**  v1  1.6 CLI 200 <ban.list>
**  top  1.6 === varnish v1 -expect bans == 6
**** v1  1.7 vsl|     0 CLI       - Rd ban.list
**** v1  1.7 vsl|     0 CLI       - Wr 200 477 Present bans:
1516262171.774897   1 --O 83b4c58  obj.http.foo == bar6
oc = 83abbc8
1516262171.763486   1 --O 83b4cc8  obj.http.foo == bar5
oc = 83abc48
1516262171.751830   1 -R- 83b4d38  req.http.kill == yes
oc = 83abcc8
1516262
**** v1  1.7 vsl|     0 Debug      - lurker: sleep = 49.620000
**** v1  3.5 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v1  3.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1516262174 1.0
**** v1  6.5 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v1  6.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1516262177 1.0
---- v1  6.6 Not true: bans (5) == 6 (6)
*  top  6.6 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc
**  s1  6.6 Waiting for server (3/-1)
**  v1  6.6 Wait
**** v1  6.6 CLI TX|panic.clear
*** v1  6.6 CLI RX 300
**** v1  6.6 CLI RX|No panic to clear
*** v1  6.6 debug|Info: manager stopping child
*** v1  6.6 debug|Debug: Stopping Child
**** v1  6.7 vsl|     0 CLI       - EOF on CLI connection, worker stops
*** v1  7.6 debug|Info: Child (92022) ended
*** v1  7.6 debug|Info: Child (92022) said Child dies
*** v1  7.6 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  7.6 debug|
*** v1  7.6 debug|Info: manager dies
**** v1  7.6 STDOUT poll 0x10
**  v1  7.6 R 91765 Status: 0000 (u 0.168000 s 0.135000)
*  top  7.7 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc FAILED
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc FAILED (7.662) exit=2