c00049

30005bb

1 @ FreeBSD amd64 11.2-REL 1.04 phk

*  top  0.0 TEST ../../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST New ban-lurker test
[...]
**** v1  3.1 CLI RX| oc = 0x803ac0180
**** v1  3.1 CLI RX|1531750075.659981   1 --O 0x802221a90  obj.http.foo == bar1
**** v1  3.1 CLI RX| oc = 0x803015000
**** v1  3.1 CLI RX|1531750074.721156   2 C-- 0x8022215e0
**** v1  3.1 CLI RX| oc = 0x803ac0000
**** v1  3.1 CLI RX| oc = 0x803ac00c0
**  v1  3.1 CLI 200 <ban.list>
**  top  3.1 === varnish v1 -expect bans == 6
**** v1  3.2 vsl|     0 CLI       - Rd ban.list
**** v1  3.2 vsl|     0 CLI       - Wr 200 529 Present bans:
1531750076.114020   1 --O 0x802221bd0  obj.http.foo == bar6
oc = 0x803015240
1531750076.004773   1 --O 0x802221b80  obj.http.foo == bar5
oc = 0x803015180
1531750075.889960   1 -R- 0x802221b30  req.http.kill == yes

**** v1  3.2 vsl|     0 Debug      - lurker: sleep = 49.620000
**** v1  3.7 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v1  3.7 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1531750077 1.0
**** v1  6.7 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v1  6.7 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1531750080 1.0
---- v1  8.4 Not true: bans (5) == 6 (6)
*  top  8.4 RESETTING after ../../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc
**  s1  8.4 Waiting for server (3/-1)
**  v1  8.4 Wait
**** v1  8.4 CLI TX|panic.clear
*** v1  8.5 CLI RX 300
**** v1  8.5 CLI RX|No panic to clear
*** v1  8.5 debug|Info: manager stopping child
*** v1  8.5 debug|Debug: Stopping Child
**** v1  8.6 vsl|     0 CLI       - EOF on CLI connection, worker stops
*** v1  9.6 debug|Info: Child (86488) ended
*** v1  9.6 debug|Info: Child (86488) said Child dies
*** v1  9.6 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  9.6 debug|Info: manager dies
**** v1  9.6 STDOUT poll 0x11
**  v1  9.6 WAIT4 pid=86480 status=0x0000 (user 0.145270 sys 0.051272)
*  top  9.6 TEST ../../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc FAILED
#  top TEST ../../../../bin/varnishtest/tests/c00049.vtc FAILED (9.636) exit=2
FAIL tests/c00049.vtc (exit status: 2)