c00057

ff86ca7

Expect failed (-1)

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/c00057.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST test sigsegv handler
[...]

**  top  2.5 === client c2 -connect ${v2_sock} {
**  c2  2.5 Starting client
**  c2  2.5 Waiting for client
*** c2  2.5 Connect to 127.0.0.1 56305
*** c2  2.5 connected fd 26 from 127.0.0.1 44305 to 127.0.0.1 56305
**  c2  2.5 === txreq
**** c2  2.5 txreq|GET / HTTP/1.1\r
**** c2  2.5 txreq|Host: 127.0.0.1\r
**** c2  2.5 txreq|\r
**  c2  2.5 === expect_close
**** c2  2.5 Expecting close (fd = 26)
**** c2  2.5 fd=26 EOF, as expected
*** c2  2.5 closing fd 26
**  c2  2.5 Ending
**  top  2.5 === varnish v2 -cliexpect "Segmentation [fF]ault" "panic.show"
**** v2  2.5 CLI TX|panic.show
*** v2  2.5 CLI RX 300
**** v2  2.5 CLI RX|Child has not panicked or panic has been cleared
**  v2  2.5 CLI 300 <panic.show>
---- v2  2.5 Expect failed (-1)
*  top  2.5 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/c00057.vtc
*** v2  2.5 debug|Error: Child (77360) died status=4
**  s1  2.5 Waiting for server (3/-1)
**  v1  2.5 Wait
**** v1  2.5 CLI TX|panic.clear
*** v1  2.5 CLI RX 300
**** v1  2.5 CLI RX|No panic to clear
*** v1  2.5 debug|Info: manager stopping child
*** v1  2.5 debug|Debug: Stopping Child
*** v2  2.5 debug|Error: Child (77360) Panic at: Thu, 17 May 2018 14:17:18 GMT
*** v2  2.5 debug|Wrong turn at ../../../bin/varnishd/cache/cache_main.c:270:
*** v2  2.5 debug|Signal 11 (Segmentation Fault) received at 4f9220 si_code 2
*** v2  2.5 debug|version = varnish-trunk revision ff86ca7e1eb8bee3c34c7cf5be5e352780add1d3, vrt api = 7.0
*** v2  2.5 debug|ident = -jsolaris,-sdefault,-sdefault,-hcritbit,ports
*** v2  2.5 debug|now = 2320694.403991 (mono), 1526566638.298797 (real)
*** v2  2.5 debug|Backtrace:
*** v2  2.5 debug| 4c6a7d: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_backtrace+0x3d [0x4c6a7d]
*** v2  2.5 debug| 4c727e: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_ic+0x43e [0x4c727e]
*** v2  2.5 debug| 5d9121: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'VAS_Fail+0xa1 [0x5d9121]