d00024

dfc71c6

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

*  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc starting
[...]
*  top VTEST shard director Rampup Time
[...]
**** v1  vsl|    1008 BerespProtocol b HTTP/1.1
**** v1  vsl|    1008 BerespStatus  b 200
**** v1  vsl|    1008 BerespReason  b OK
**** v1  vsl|    1008 BerespHeader  b Content-Length: 7
**** v1  vsl|    1008 BerespHeader  b Date: Sat, 09 Nov 2019 20:17:40 GMT
**** v1  vsl|    1008 VCL_call    b BACKEND_RESPONSE
**** v1  vsl|    1008 VCL_return   b deliver
**** v1  vsl|    1008 Filters     b
**** v1  vsl|    1008 Storage     b umem Transient
**** v1  vsl|    1008 Fetch_Body   b 3 length stream
**** v1  vsl|    1008 BackendReuse  b 22 s1
**** v1  vsl|    1008 Timestamp    b BerespBody: 1573330660.026158 0.011345 0.010174
**** v1  vsl|    1008 Length     b 7
**** v1  vsl|    1008 BereqAcct    b 81 0 81 38 7 45
**** v1  vsl|    1008 End       b
**** dT  33.647
*** v1  debug|Info: Child (62866) ended
*** v1  debug|Error:
*** v1  debug|Child (62866) Panic at: Sat, 09 Nov 2019 20:17:41 GMT
*** v1  debug|Wrong turn at ../../../bin/varnishd/cache/cache_main.c:284:
*** v1  debug|Signal 11 (Segmentation Fault) received at e0 si_code 1
*** v1  debug|version = varnish-trunk revision dfc71c66582852f2b53c58da55d935c0abb07f4e, vrt api = 10.0
*** v1  debug|ident = -jsolaris,-sdefault,-sdefault,-hcritbit,ports
*** v1  debug|now = 38268294.306924 (mono), 1573330660.026368 (real)
*** v1  debug|
*** v1  debug|Info:
*** v1  debug|Child (62866) said Child dies
*** v1  debug|Debug:
*** v1  debug|Child cleanup complete
*** v1  CLI RX 200
*** v1  wait-stopped
**** v1  CLI TX|status
**** dT  33.648
*** v1  CLI RX 200
**** v1  CLI RX|Child in state stopped
**** v1  CLI TX|panic.clear
*** v1  CLI RX 200
---- v1  Unexpected panic
*  top failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc FAILED (33.651) exit=2