d00024

6a969b2

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc starting
[...]
*  top VTEST shard director Rampup Time
[...]
*** v1  debug|  name = \"vcl1\",
*** v1  debug|  busy = 1,
*** v1  debug|  discard = 0,
*** v1  debug|  state = auto,
*** v1  debug|  temp = warm,
*** v1  debug|  conf = {
*** v1  debug|   syntax = \"41\",
*** v1  debug|   srcname = {
*** v1  debug|    \"<vcl.inline>\",
*** v1  debug|    \"Builtin\",
*** v1  debug|   },
*** v1  debug|  },
*** v1  debug| },
*** v1  debug| objcore[REQ] = b34080 {
*** v1  debug|  refcnt = 1,
*** v1  debug|  flags = {hfm, abandon, private},
*** v1  debug|  exp_flags = {},
*** v1  debug|  boc = 6b3bc0 {
*** v1  debug|   refcnt = 1,
*** v1  debug|   state = finished,
*** v1  debug|   vary = 0,
*** v1  debug|   stevedore_priv = 0,
*** v1  debug|  },
*** v1  debug|  exp = {1563519516.510262, -1.000000, 0.000000, 0.000000},
*** v1  debug|  objhead = 8ce490,
*** v1  debug|  stevedore = 736380 (umem Transient) {
*** v1  debug|
*** v1  debug|
*** v1  debug|Info: Child (25802) said Child dies
*** v1  debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  CLI RX 200
*** v1  wait-stopped
**** v1  CLI TX|status
*** v1  CLI RX 200
**** v1  CLI RX|Child in state stopped
**** v1  CLI TX|panic.clear
*** v1  CLI RX 200
---- v1  Unexpected panic
*  top failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc FAILED (33.614) exit=2

ffee88d

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 32_sun12.4 uplex

*  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc starting
[...]
*  top VTEST shard director Rampup Time
[...]
*** v1  debug|   Obj = fd25ef0c {priv=fd25ef08, ptr=fd25fd80, len=168, space=168},
*** v1  debug|   LEN = 0x0000000000000007,
*** v1  debug|   VXID = 0x000003f0,
*** v1  debug|   FLAGS = 0x00,
*** v1  debug|   GZIPBITS = 0x0...0,
*** v1  debug|   LASTMODIFIED = 0x41d747c223000000,
*** v1  debug|   VARY = {len=0, ptr=0},
*** v1  debug|   HEADERS = {len=76, ptr=fd25fddc},
*** v1  debug|  },
*** v1  debug| },
*** v1  debug|
*** v1  debug| flags = {
*** v1  debug| },
*** v1  debug| privs = 8440a4c {
*** v1  debug| },
*** v1  debug| topreq = {
*** v1  debug|  req = 8440910 {
*** v1  debug|   [Already dumped, see above]
*** v1  debug|  },
*** v1  debug| },
*** v1  debug|},
*** v1  debug|thr.busyobj = 0 {
*** v1  debug|},
*** v1  debug|vmods = {
*** v1  debug| directors = {83a51c8, Varnish trunk ffee88defea9fd48e472e719f7e1ce5f799a3c84, 0.0},
*** v1  debug|},
*** v1  debug|
*** v1  debug|
*** v1  debug|Info: Child (90480) said Child dies
*** v1  debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  CLI RX 200
*** v1  wait-stopped
**** v1  CLI TX|status
*** v1  CLI RX 200
**** v1  CLI RX|Child in state stopped
**** v1  CLI TX|panic.clear
*** v1  CLI RX 200
---- v1  Unexpected panic
*  top failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/d00024.vtc FAILED (33.599) exit=2