g00001

fda1241

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/g00001.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST test basic gunzip for client
[...]
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespStatus   c 200
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespReason   c OK
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Content-Length: 49
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Content-Encoding: gzip
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Date: Wed, 13 Jun 2018 09:37:16 GMT
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Vary: Accept-Encoding
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c X-Varnish: 1008 1002
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Age: 0
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Via: 1.1 varnish (Varnish/6.0)
**** v1  0.7 vsl|    1008 VCL_call    c DELIVER
**** v1  0.7 vsl|    1008 VCL_return   c deliver
**** v1  0.7 vsl|    1008 Timestamp    c Process: 1528882637.178773 0.000039 0.000039
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Accept-Ranges: bytes
**** v1  0.7 vsl|    1008 RespHeader   c Connection: keep-alive
**** v1  0.7 vsl|    1008 Timestamp    c Resp: 1528882637.178790 0.000056 0.000017
**** v1  0.7 vsl|    1008 ReqAcct     c 65 0 65 231 0 231
**** v1  0.7 vsl|    1008 End       c
**** v1  0.7 vsl|    1006 SessClose    c REM_CLOSE 0.001
**** v1  0.7 vsl|    1006 End       c
**** v1  3.4 vsl|     0 CLI       - Rd ping
**** v1  3.4 vsl|     0 CLI       - Wr 200 19 PONG 1528882639 1.0
---- v1  5.7 Not true: n_gunzip (2) == 3 (3)
*  top  5.7 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/g00001.vtc
**  s1  5.7 Waiting for server (3/-1)
**  v1  5.7 Wait
**** v1  5.7 CLI TX|panic.clear
*** v1  5.7 CLI RX 300
**** v1  5.7 CLI RX|No panic to clear
*** v1  5.7 debug|Info: manager stopping child
*** v1  5.7 debug|Debug: Stopping Child
**** v1  5.7 vsl|     0 CLI       - EOF on CLI connection, worker stops
*** v1  6.7 debug|Info: Child (95466) ended
*** v1  6.7 debug|Info: Child (95466) said Child dies
*** v1  6.7 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  6.7 debug|
*** v1  6.7 debug|Info: manager dies
**** v1  6.7 STDOUT poll 0x10
**  v1  6.8 WAIT4 pid=95414 status=0x0000 (user 0.158000 sys 0.118000)
*  top  6.8 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/g00001.vtc FAILED
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/g00001.vtc FAILED (6.754) exit=2