m00021

9dfcbe3

bad| dispatch failed (-2)

1 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 32_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/m00021.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST Test expiry callbacks
[...]
**** v1  0.4 vsl|    1003 Timestamp    c Resp: 1502419656.537600 0.000129 0.000071
**** v1  0.4 vsl|    1003 ReqAcct     c 20 0 20 217 239 456
**** v1  0.4 vsl|    1003 End       c
**** v1  0.4 vsl|    1000 SessClose    c REM_CLOSE 0.012
**** v1  0.4 vsl|    1000 End       c
**** l1  0.4 match|     0 Debug      - Object Event: expire 0x8328bd0
*** l1  0.4 expecting| expect * 0 Debug Unsubscribed from Object Events
*** v1  0.5 CLI RX 200
**** v1  0.5 CLI RX|Message from VCC-compiler:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|Message from C-compiler:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|Message from dlopen:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|VCL compiled.
**** v1  0.5 CLI TX|vcl.use vcl3
*** v1  0.5 CLI RX 200
**** v1  0.5 CLI RX|VCL 'vcl3' now active
**  top  0.5 === varnish v1 -cliok "vcl.discard vcl2"
**** v1  0.5 CLI TX|vcl.discard vcl2
---- l1  0.5 bad| dispatch failed (-2)
*** v1  0.5 CLI RX 200
**  v1  0.5 CLI 200 <vcl.discard vcl2>
*  top  0.5 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/m00021.vtc
**  s1  0.5 Waiting for server (3/-1)
**** s1  0.5 macro undef s1_addr
**** s1  0.5 macro undef s1_port
**** s1  0.5 macro undef s1_sock
**  v1  0.5 Wait
*** v1  0.5 debug|Debug: Stopping Child
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.load vcl3 vcl_vcl3.1502419656.539746046/vgc.so 1auto
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 55 Loaded "vcl_vcl3.1502419656.539746046/vgc.so" as "vcl3"
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.use vcl3
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 0
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.state vcl2 0auto
**** v1  0.5 vsl|     0 Debug      - vcl2: VCL_EVENT_COLD
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 0
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.discard vcl2
**** v1  0.5 vsl|     0 Debug      - Unsubscribed from Object Events
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 0