r01335

8a2b01b

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01335.vtc starting
[...]
*  top  0.0 VTEST #1335 fetch without busy object
[...]
*** v1  1.6 debug|  stevedore = 726410 (umem Transient) {
*** v1  1.6 debug|   Simple = fffffc7fee3dfe00,
*** v1  1.6 debug|   Obj = fffffc7fee3dcf68 {priv=fffffc7fee3dcf60, ptr=fffffc7fee3dfe00, len=200, space=200},
*** v1  1.6 debug|   LEN = 0x0000000000000006,
*** v1  1.6 debug|   VXID = 0x000003ed,
*** v1  1.6 debug|   FLAGS = 0x00,
*** v1  1.6 debug|   GZIPBITS = 0x0...0,
*** v1  1.6 debug|   LASTMODIFIED = 0x41d713cb5d400000,
*** v1  1.6 debug|   VARY = {len=0, ptr=0},
*** v1  1.6 debug|   HEADERS = {len=80, ptr=fffffc7fee3dfe78},
*** v1  1.6 debug|  },
*** v1  1.6 debug| },
*** v1  1.6 debug| flags = {
*** v1  1.6 debug| },
*** v1  1.6 debug| privs = 960ea0 {
*** v1  1.6 debug| },
*** v1  1.6 debug| topreq = {
*** v1  1.6 debug|  req = 960cc0 {
*** v1  1.6 debug|   [Already dumped, see above]
*** v1  1.6 debug|  },
*** v1  1.6 debug| },
*** v1  1.6 debug|},
*** v1  1.6 debug|thr.busyobj = 0 {
*** v1  1.6 debug|},
*** v1  1.6 debug|vmods = {
*** v1  1.6 debug|},
*** v1  1.6 debug|
*** v1  1.6 debug|
*** v1  1.6 debug|Info: Child (51814) said Child dies
*** v1  1.6 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  1.6 CLI RX 200
*** v1  1.6 wait-stopped
**** v1  1.6 CLI TX|status
*** v1  1.6 CLI RX 200
**** v1  1.6 CLI RX|Child in state stopped
**** v1  1.6 CLI TX|panic.clear
*** v1  1.6 CLI RX 200
---- v1  1.6 Unexpected panic
*  top  1.6 failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01335.vtc FAILED (1.620) exit=2