r01879

a507232

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_gcc4.7 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc starting
[...]
*  top  0.0 VTEST r01879: Check duplicate headers handling on IMS header merge
[...]
*** v1  3.3 debug|Error: Child (7254) died signal=6 (core dumped)
*** v1  3.3 debug|Error: Child (7254) Panic at: Mon, 01 Apr 2019 13:30:04 GMT
*** v1  3.3 debug|Wrong turn at ../../../bin/varnishd/cache/cache_main.c:284:
*** v1  3.3 debug|Signal 11 (Segmentation Fault) received at e0 si_code 1
*** v1  3.3 debug|version = varnish-trunk revision a50723242ac43ee9bd021f23cf7a54e156f884b2, vrt api = 9.0
*** v1  3.3 debug|ident = -jsolaris,-sdefault,-sdefault,-hcritbit,ports
*** v1  3.3 debug|now = 19063029.354000 (mono), 1554125403.607547 (real)
*** v1  3.3 debug|Backtrace:
*** v1  3.3 debug| 46ae08: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_backtrace+0x30 [0x46ae08]
*** v1  3.3 debug| 46b294: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_ic+0x241 [0x46b294]
*** v1  3.3 debug| 4f6044: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'VAS_Fail+0x52 [0x4f6044]
*** v1  3.3 debug| 464d37: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'child_sigmagic+0x0 [0x464d37]
*** v1  3.3 debug| fffffc7fef23e5c6: /lib/amd64/libc.so.1'__sighndlr+0x6 [0xfffffc7fef23e5c6]
*** v1  3.3 debug| fffffc7fef2311db: /lib/amd64/libc.so.1'call_user_handler+0x1db [0xfffffc7fef2311db]
*** v1  3.3 debug| fffffc7feec2dfb6: /lib/amd64/libumem.so.1'umem_cache_free+0x36 [0xfffffc7feec2dfb6]
*** v1  3.3 debug| 4cd4c2: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'smu_free+0x248 [0x4cd4c2]
*** v1  3.3 debug| 4ca2cd: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_stv_free+0xd2 [0x4ca2cd]
*** v1  3.3 debug| 4caab6: /tmp/vtest.64_gcc4.7/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_slim+0x20e [0x4caab6]
*** v1  3.3 debug|thread = (cache-exp)
*** v1  3.3 debug|thr.req = 0 {
*** v1  3.3 debug|},
*** v1  3.3 debug|thr.busyobj = 0 {
*** v1  3.3 debug|},
*** v1  3.3 debug|vmods = {
*** v1  3.3 debug| std = {Varnish trunk a50723242ac43ee9bd021f23cf7a54e156f884b2, 0.0},
*** v1  3.3 debug|},
*** v1  3.3 debug|
*** v1  3.3 debug|
*** v1  3.3 debug|Info: Child (7254) said Child dies
*** v1  3.3 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  3.3 CLI RX 200
*** v1  3.3 wait-stopped
**** v1  3.3 CLI TX|status
*** v1  3.3 CLI RX 200
**** v1  3.3 CLI RX|Child in state stopped
**** v1  3.3 CLI TX|panic.clear
*** v1  3.3 CLI RX 200
---- v1  3.3 Unexpected panic
*  top  3.3 failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc FAILED (3.342) exit=2