r01879

e1853a3

1 @ SunOS i86pc 5.11 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc starting
[...]
*  top VTEST r01879: Check duplicate headers handling on IMS header merge
[...]
*** v1  debug|Error: Child (11111) Panic at: Thu, 07 Nov 2019 07:51:02 GMT
*** v1  debug|Wrong turn at ../../../bin/varnishd/cache/cache_main.c:284:
*** v1  debug|Signal 11 (Segmentation Fault) received at e0 si_code 1
*** v1  debug|version = varnish-trunk revision e1853a3d1caf420bb3b9a151d0ebd01dbb4b6bdf, vrt api = 10.0
*** v1  debug|ident = -jsolaris,-sdefault,-sdefault,-hcritbit,ports
*** v1  debug|now = 38050695.762405 (mono), 1573113061.585479 (real)
*** v1  debug|Backtrace:
*** v1  debug| 4d3ffd: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_backtrace+0x3d [0x4d3ffd]
*** v1  debug| 4d4820: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_ic+0x460 [0x4d4820]
*** v1  debug| 5fbc21: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'VAS_Fail+0xa1 [0x5fbc21]
*** v1  debug| 4c6b51: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'child_signal_handler+0x3f1 [0x4c6b51]
*** v1  debug| fffffc7fef24e5c6: /lib/amd64/libc.so.1'__sighndlr+0x6 [0xfffffc7fef24e5c6]
*** v1  debug| fffffc7fef2411db: /lib/amd64/libc.so.1'call_user_handler+0x1db [0xfffffc7fef2411db]
*** v1  debug| fffffc7feec2dfb6: /lib/amd64/libumem.so.1'umem_cache_free+0x36 [0xfffffc7feec2dfb6]
*** v1  debug| 5aaa68: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'smu_free+0x488 [0x5aaa68]
*** v1  debug| 5a4376: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_stv_free+0x176 [0x5a4376]
*** v1  debug| 5a5292: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_slim+0x3d2 [0x5a5292]
*** v1  debug|thread = (cache-exp)
*** v1  debug|thr.req = 0 {
*** v1  debug|},
*** v1  debug|thr.busyobj = 0 {
*** v1  debug|},
*** v1  debug|vmods = {
*** v1  debug| std = {95a630, Varnish trunk e1853a3d1caf420bb3b9a151d0ebd01dbb4b6bdf, 0.0},
*** v1  debug|},
*** v1  debug|
*** v1  debug|
*** v1  debug|Info: Child (11111) said Child dies
*** v1  debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  CLI RX 200
*** v1  wait-stopped
**** v1  CLI TX|status
*** v1  CLI RX 200
**** v1  CLI RX|Child in state stopped
**** v1  CLI TX|panic.clear
**** dT  3.147
*** v1  CLI RX 200
---- v1  Unexpected panic
*  top failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc FAILED (3.150) exit=2