r01879

1d62f5d

1 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST r01879: Check duplicate headers handling on IMS header merge
[...]
*** v1  3.0 debug|Child (76366) died signal=6 (core dumped)
*** v1  3.0 debug|
*** v1  3.0 debug|Error:
*** v1  3.0 debug|
*** v1  3.0 debug|Child (76366) Panic at: Fri, 17 Nov 2017 18:19:31 GMT
*** v1  3.0 debug|Wrong turn at ../../../bin/varnishd/cache/cache_main.c:252:
*** v1  3.0 debug|Signal 11 (Segmentation Fault) received at e0 si_code 1
*** v1  3.0 debug|version = varnish-trunk revision 1d62f5da43a245966faff82f3ee3e6cff46db0f2, vrt api = 6.2
*** v1  3.0 debug|ident = -jsolaris,-sdefault,-sdefault,-hcritbit,ports
*** v1  3.0 debug|now = 28680727.589324 (mono), 1510942770.500448 (real)
*** v1  3.0 debug|Backtrace:
*** v1  3.0 debug| 4bfcdd: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_backtrace+0x3d [0x4bfcdd]
*** v1  3.0 debug| 4c04e1: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'pan_ic+0x441 [0x4c04e1]
*** v1  3.0 debug| 58f4e1: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'VAS_Fail+0xa1 [0x58f4e1]
*** v1  3.0 debug| 4b3646: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'child_signal_handler+0x1e6 [0x4b3646]
*** v1  3.0 debug| fffffd7fff248136: /lib/amd64/libc.so.1'__sighndlr+0x6 [0xfffffd7fff248136]
*** v1  3.0 debug| fffffd7fff23ad7b: /lib/amd64/libc.so.1'call_user_handler+0x1db [0xfffffd7fff23ad7b]
*** v1  3.0 debug| fffffd7ffec3df26: /lib/amd64/libumem.so.1'umem_cache_free+0x36 [0xfffffd7ffec3df26]
*** v1  3.0 debug| 580d90: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'smu_free+0x470 [0x580d90]
*** v1  3.0 debug| 57a6d6: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_stv_free+0x176 [0x57a6d6]
*** v1  3.0 debug| 57b5f2: /tmp/vtest.64_sun12.4/varnish-cache/varnish-trunk/_build/bin/varnishd/varnishd'sml_slim+0x3d2 [0x57b5f2]
*** v1  3.0 debug|thread = (cache-exp)
*** v1  3.0 debug|thr.req = 0 {
*** v1  3.0 debug|},
*** v1  3.0 debug|thr.busyobj = 0 {
*** v1  3.0 debug|},
*** v1  3.0 debug|
*** v1  3.0 debug|
*** v1  3.0 debug|Info: Child (76366) said Child dies
*** v1  3.0 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  3.0 CLI RX 200
*** v1  3.0 wait-stopped
**** v1  3.0 CLI TX|status
*** v1  3.0 CLI RX 200
**** v1  3.0 CLI RX|Child in state stopped
**** v1  3.0 CLI TX|panic.clear
*** v1  3.0 CLI RX 200
---- v1  3.0 Unexpected panic
*  top  3.0 failure during reset
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/r01879.vtc FAILED (3.021) exit=2