v00010

5d48d91

1 @ Ubuntu LTS i686 1.04 fgs

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/v00010.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST VCL: check panic and restart
[...]
**** v1  0.6 vsl|     0 CLI       - EOF on CLI connection, worker stops
*** v1  1.6 debug|Info: Child (14093) ended
*** v1  1.6 debug|Info: Child (14093) said Child dies
*** v1  1.6 debug|Debug: Child cleanup complete
*** v1  1.6 CLI RX 200
**  v1  1.6 CLI 200 <stop>
**  top  1.6 === varnish v1 -cliok "start"
**** v1  1.6 CLI TX|start
*** v1  1.6 debug|Debug: Child (14171) Started
*** v1  1.6 CLI RX 200
**  v1  1.6 CLI 200 <start>
**  top  1.6 === varnish v1 -expect MGT.child_panic == 0
**  v1  1.6 as expected: MGT.child_panic (0) == 0
**  top  1.6 === varnish v1 -cliok "param.set feature +no_coredump"
**** v1  1.6 CLI TX|param.set feature +no_coredump
*** v1  1.6 debug|Info: Child (14171) said Child starts
*** v1  1.6 CLI RX 200
**  v1  1.6 CLI 200 <param.set feature +no_coredump>
**  top  1.6 === client c1 {
**  c1  1.6 Starting client
**  c1  1.6 Waiting for client
*** c1  1.6 Connect to 127.0.0.1 41350
---- c1  1.6 Failed to open 127.0.0.1 41350: (null)
*  top  1.6 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/v00010.vtc
**  s1  1.6 Waiting for server (4/-1)
**** s1  1.6 macro undef s1_addr
**** s1  1.6 macro undef s1_port
**** s1  1.6 macro undef s1_sock
**  v1  1.6 Wait
**** v1  1.6 CLI TX|panic.clear
*** v1  1.6 CLI RX 300
**** v1  1.6 CLI RX|No panic to clear
*** v1  1.6 debug|Debug: Stopping Child
*** v1  2.6 debug|Info: Child (14171) ended
*** v1  2.6 debug|Info: Child (14171) said Child dies
*** v1  2.6 debug|Debug: Child cleanup complete
**** v1  2.6 STDOUT poll 0x10
**  v1  2.6 R 14078 Status: 0000 (u 0.172000 s 0.016000)
*  top  2.7 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/v00010.vtc FAILED
#  top TEST ../../../bin/varnishtest/tests/v00010.vtc FAILED (2.651) exit=2