v00041

27aa567

bad| dispatch failed (-2)

1 @ SunOS 5.11 i86pc 1.04 64_sun12.4 uplex

*  top  0.0 TEST ../../../bin/varnishtest/tests/v00041.vtc starting
[...]
*  top  0.0 TEST Test priv_task
[...]
**** v1  0.4 vsl|    1000 End       c
*** v1  0.5 CLI RX 200
**** v1  0.5 CLI RX|Message from VCC-compiler:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|Message from C-compiler:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|Message from dlopen:
**** v1  0.5 CLI RX|Security: Privilege proc_setid missing, will not change uid/gid
**** v1  0.5 CLI RX|VCL compiled.
**  v1  0.5 CLI 200 <vcl.load foo /tmp/vtest.64_sun12.4/_vtest_tmp/vtc.45259.5a8e8ffe/_b00014.vcl>
**** v1  0.5 CLI TX|vcl.use foo
*** v1  0.5 CLI RX 200
**** v1  0.5 CLI RX|VCL 'foo' now active
**  v1  0.5 CLI 200 <vcl.use foo>
**** v1  0.5 CLI TX|vcl.list
*** v1  0.5 CLI RX 200
**** v1  0.5 CLI RX|available  auto/warm     0 vcl1
**** v1  0.5 CLI RX|active   auto/warm     0 foo
**  v1  0.5 CLI 200 <vcl.list>
**** v1  0.5 CLI TX|vcl.discard vcl1
---- l1  0.5 bad| dispatch failed (-2)
*** v1  0.5 CLI RX 200
**  v1  0.5 CLI 200 <vcl.discard vcl1>
*  top  0.5 RESETTING after ../../../bin/varnishtest/tests/v00041.vtc
**  s1  0.5 Waiting for server (3/-1)
**** s1  0.5 macro undef s1_addr
**** s1  0.5 macro undef s1_port
**** s1  0.5 macro undef s1_sock
**  v1  0.5 Wait
*** v1  0.5 debug|Debug: Stopping Child
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.load foo vcl_foo.1498838979.062841177/vgc.so 1auto
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 53 Loaded "vcl_foo.1498838979.062841177/vgc.so" as "foo"
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.use foo
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 0
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.list
**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Wr 200 75 available  auto/warm     0 vcl1
active   auto/warm     0 foo

**** v1  0.5 vsl|     0 CLI       - Rd vcl.state vcl1 0auto
**** v1  0.5 vsl|     0 Debug      - vcl1: VCL_EVENT_COLD