[Varnish] #4: VCL error implementation

Varnish varnish-bugs at projects.linpro.no
Fri Aug 11 21:33:17 CEST 2006


#4: VCL error implementation
----------------------+-----------------------------------------------------
 Reporter: des    |    Owner: des    
   Type: defect  |    Status: new    
 Priority: normal  |  Milestone: Varnish 1.0
Component: varnishd |   Version: trunk   
 Severity: normal  |  Resolution:       
 Keywords:      | 
----------------------+-----------------------------------------------------
Changes (by des):

 * owner: phk => des

Comment:

 comment from phk on #varnish:

 20:54 < phk> min tanke var at lave et indbygget dokument for hver fejl
       (vsb_printf(...)) og saa lave det saa tar-storage kan levere
       alternative dokumenter

-- 
Ticket URL: <http://varnish.projects.linpro.no/ticket/4>
Varnish <http://varnish.projects.linpro.no/>
The Varnish HTTP Accelerator


More information about the varnish-bugs mailing list