[master] 0cfc718 Namespace cleanup FooArgv -> VAV_Foo

Poul-Henning Kamp phk at varnish-cache.org
Tue May 31 13:15:01 CEST 2011


commit 0cfc71874dc53dc0c7e3d822bee1bd3f2fe49774
Author: Poul-Henning Kamp <phk at FreeBSD.org>
Date:  Tue May 31 07:54:22 2011 +0000

  Namespace cleanup FooArgv -> VAV_Foo

diff --git a/bin/varnishd/cache_hash.c b/bin/varnishd/cache_hash.c
index 0b58581..457095b 100644
--- a/bin/varnishd/cache_hash.c
+++ b/bin/varnishd/cache_hash.c
@@ -738,7 +738,7 @@ HSH_config(const char *h_arg)
 	const struct hash_slinger *hp;
 
 	ASSERT_MGT();
-	av = ParseArgv(h_arg, NULL, ARGV_COMMA);
+	av = VAV_Parse(h_arg, NULL, ARGV_COMMA);
 	AN(av);
 
 	if (av[0] != NULL)
diff --git a/bin/varnishd/cache_vrt.c b/bin/varnishd/cache_vrt.c
index 19aa575..91f995f 100644
--- a/bin/varnishd/cache_vrt.c
+++ b/bin/varnishd/cache_vrt.c
@@ -467,10 +467,10 @@ VRT_ban_string(struct sess *sp, const char *str)
 	int i;
 
 	(void)sp;
-	av = ParseArgv(str, NULL, ARGV_NOESC);
+	av = VAV_Parse(str, NULL, ARGV_NOESC);
 	if (av[0] != NULL) {
 		/* XXX: report error how ? */
-		FreeArgv(av);
+		VAV_Free(av);
 		return;
 	}
 	b = BAN_New();
@@ -500,7 +500,7 @@ VRT_ban_string(struct sess *sp, const char *str)
 		BAN_Free(b);
 	else
 		BAN_Insert(b);
-	FreeArgv(av);
+	VAV_Free(av);
 }
 
 /*--------------------------------------------------------------------
diff --git a/bin/varnishd/mgt_param.c b/bin/varnishd/mgt_param.c
index 7c2ccb1..7810212 100644
--- a/bin/varnishd/mgt_param.c
+++ b/bin/varnishd/mgt_param.c
@@ -354,7 +354,7 @@ tweak_listen_address(struct cli *cli, const struct parspec *par,
 		return;
 	}
 
-	av = ParseArgv(arg, NULL, ARGV_COMMA);
+	av = VAV_Parse(arg, NULL, ARGV_COMMA);
 	if (av == NULL) {
 		cli_out(cli, "Parse error: out of memory");
 		cli_result(cli, CLIS_PARAM);
@@ -363,13 +363,13 @@ tweak_listen_address(struct cli *cli, const struct parspec *par,
 	if (av[0] != NULL) {
 		cli_out(cli, "Parse error: %s", av[0]);
 		cli_result(cli, CLIS_PARAM);
-		FreeArgv(av);
+		VAV_Free(av);
 		return;
 	}
 	if (av[1] == NULL) {
 		cli_out(cli, "Empty listen address");
 		cli_result(cli, CLIS_PARAM);
-		FreeArgv(av);
+		VAV_Free(av);
 		return;
 	}
 	VTAILQ_INIT(&lsh);
@@ -395,7 +395,7 @@ tweak_listen_address(struct cli *cli, const struct parspec *par,
 		}
 		free(ta);
 	}
-	FreeArgv(av);
+	VAV_Free(av);
 	if (cli != NULL && cli->result != CLIS_OK) {
 		clean_listen_sock_head(&lsh);
 		return;
diff --git a/bin/varnishd/mgt_shmem.c b/bin/varnishd/mgt_shmem.c
index 81e5a4e..47a91c2 100644
--- a/bin/varnishd/mgt_shmem.c
+++ b/bin/varnishd/mgt_shmem.c
@@ -206,7 +206,7 @@ mgt_SHM_Init(const char *l_arg)
 	if (l_arg == NULL)
 		l_arg = "";
 
-	av = ParseArgv(l_arg, NULL, ARGV_COMMA);
+	av = VAV_Parse(l_arg, NULL, ARGV_COMMA);
 	AN(av);
 	if (av[0] != NULL)
 		ARGV_ERR("\t-l ...: %s", av[0]);
@@ -253,7 +253,7 @@ mgt_SHM_Init(const char *l_arg)
 	if (*ap != NULL)
 		ARGV_ERR("\t-l ...: Too many sub-args\n");
 
-	FreeArgv(av);
+	VAV_Free(av);
 
 	size = s1 + s2;
 	ps = getpagesize();
diff --git a/bin/varnishd/stevedore.c b/bin/varnishd/stevedore.c
index dfde531..a14e011 100644
--- a/bin/varnishd/stevedore.c
+++ b/bin/varnishd/stevedore.c
@@ -438,9 +438,9 @@ STV_Config(const char *spec)
 	p = strchr(spec, '=');
 	q = strchr(spec, ',');
 	if (p != NULL && (q == NULL || q > p)) {
-		av = ParseArgv(p + 1, NULL, ARGV_COMMA);
+		av = VAV_Parse(p + 1, NULL, ARGV_COMMA);
 	} else {
-		av = ParseArgv(spec, NULL, ARGV_COMMA);
+		av = VAV_Parse(spec, NULL, ARGV_COMMA);
 		p = NULL;
 	}
 	AN(av);
diff --git a/bin/varnishd/varnishd.c b/bin/varnishd/varnishd.c
index 74f8f3c..6e73d6c 100644
--- a/bin/varnishd/varnishd.c
+++ b/bin/varnishd/varnishd.c
@@ -185,7 +185,7 @@ tackle_warg(const char *argv)
 	char **av;
 	unsigned int u;
 
-	av = ParseArgv(argv, NULL, ARGV_COMMA);
+	av = VAV_Parse(argv, NULL, ARGV_COMMA);
 	AN(av);
 
 	if (av[0] != NULL)
@@ -210,7 +210,7 @@ tackle_warg(const char *argv)
 			params->wthread_timeout = u;
 		}
 	}
-	FreeArgv(av);
+	VAV_Free(av);
 }
 
 /*--------------------------------------------------------------------*/
diff --git a/bin/varnishtest/vtc.c b/bin/varnishtest/vtc.c
index 2c54808..d8c98e9 100644
--- a/bin/varnishtest/vtc.c
+++ b/bin/varnishtest/vtc.c
@@ -244,7 +244,7 @@ parse_string(char *buf, const struct cmds *cmd, void *priv, struct vtclog *vl)
 					if (*p == '"')
 						break;
 					if (*p == '\\') {
-						p += BackSlash(p, q) - 1;
+						p += VAV_BackSlash(p, q) - 1;
 						q++;
 					} else {
 						if (*p == '\n')
diff --git a/include/argv.h b/include/argv.h
index 0aa7cef..4a7e809 100644
--- a/include/argv.h
+++ b/include/argv.h
@@ -28,10 +28,10 @@
 *
 */
 
-void FreeArgv(char **argv);
-char **ParseArgv(const char *s, int *argc, int flag);
-char *BackSlashDecode(const char *s, const char *e);
-int BackSlash(const char *s, char *res);
+void VAV_Free(char **argv);
+char **VAV_Parse(const char *s, int *argc, int flag);
+char *VAV_BackSlashDecode(const char *s, const char *e);
+int VAV_BackSlash(const char *s, char *res);
 #define ARGV_COMMENT	(1 << 0)
 #define ARGV_COMMA	(1 << 1)
 #define ARGV_NOESC	(1 << 2)
diff --git a/lib/libvarnish/argv.c b/lib/libvarnish/argv.c
index 7fbf95c..3fb2840 100644
--- a/lib/libvarnish/argv.c
+++ b/lib/libvarnish/argv.c
@@ -26,13 +26,13 @@
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
- * const char **ParseArgv(const char *s, int comment)
+ * const char **VAV_Parse(const char *s, int comment)
 *	Parse a command like line into an argv[]
 *	Index zero contains NULL or an error message
 *	"double quotes" and backslash substitution is handled.
 *
- * void FreeArgv(const char **argv)
- *	Free the result of ParseArgv()
+ * void VAV_Free(const char **argv)
+ *	Free the result of VAV_Parse()
 *
 */
 
@@ -46,7 +46,7 @@
 #include "libvarnish.h"
 
 int
-BackSlash(const char *s, char *res)
+VAV_BackSlash(const char *s, char *res)
 {
 	int r;
 	char c;
@@ -102,7 +102,7 @@ BackSlash(const char *s, char *res)
 }
 
 char *
-BackSlashDecode(const char *s, const char *e)
+VAV_BackSlashDecode(const char *s, const char *e)
 {
 	const char *q;
 	char *p, *r;
@@ -119,7 +119,7 @@ BackSlashDecode(const char *s, const char *e)
 			*r++ = *q++;
 			continue;
 		}
-		i = BackSlash(q, r);
+		i = VAV_BackSlash(q, r);
 		q += i;
 		r++;
 	}
@@ -131,7 +131,7 @@ static char err_invalid_backslash[] = "Invalid backslash sequence";
 static char err_missing_quote[] = "Missing '\"'";
 
 char **
-ParseArgv(const char *s, int *argc, int flag)
+VAV_Parse(const char *s, int *argc, int flag)
 {
 	char **argv;
 	const char *p;
@@ -163,7 +163,7 @@ ParseArgv(const char *s, int *argc, int flag)
 		}
 		while (1) {
 			if (*s == '\\' && !(flag & ARGV_NOESC)) {
-				i = BackSlash(s, NULL);
+				i = VAV_BackSlash(s, NULL);
 				if (i == 0) {
 					argv[0] = err_invalid_backslash;
 					return (argv);
@@ -198,7 +198,7 @@ ParseArgv(const char *s, int *argc, int flag)
 			argv[nargv][s - p] = '\0';
 			nargv++;
 		} else {
-			argv[nargv++] = BackSlashDecode(p, s);
+			argv[nargv++] = VAV_BackSlashDecode(p, s);
 		}
 		if (*s != '\0')
 			s++;
@@ -210,7 +210,7 @@ ParseArgv(const char *s, int *argc, int flag)
 }
 
 void
-FreeArgv(char **argv)
+VAV_Free(char **argv)
 {
 	int i;
 
@@ -224,7 +224,7 @@ FreeArgv(char **argv)
 #include <printf.h>
 
 static void
-PrintArgv(char **argv)
+VAV_Print(char **argv)
 {
 	int i;
 
@@ -241,8 +241,8 @@ Test(const char *str)
 	char **av;
 
 	printf("Test: <%V>\n", str);
-	av = ParseArgv(str, 0);
-	PrintArgv(av);
+	av = VAV_Parse(str, 0);
+	VAV_Print(av);
 }
 
 int
diff --git a/lib/libvarnish/cli_serve.c b/lib/libvarnish/cli_serve.c
index c464de1..8dd8503 100644
--- a/lib/libvarnish/cli_serve.c
+++ b/lib/libvarnish/cli_serve.c
@@ -323,11 +323,11 @@ cls_vlu(void *priv, const char *p)
 			return (0);
 		REPLACE(cli->cmd, p);
 
-		av = ParseArgv(p, NULL, 0);
+		av = VAV_Parse(p, NULL, 0);
 		AN(av);
 		if (av[0] != NULL) {
 			i = cls_vlu2(priv, av);
-			FreeArgv(av);
+			VAV_Free(av);
 			free(cli->cmd);
 			cli->cmd = NULL;
 			return (i);
@@ -336,7 +336,7 @@ cls_vlu(void *priv, const char *p)
 			continue;
 		if (i < 3 || cli->auth == 0 || strcmp(av[i - 2], "<<")) {
 			i = cls_vlu2(priv, av);
-			FreeArgv(av);
+			VAV_Free(av);
 			free(cli->cmd);
 			cli->cmd = NULL;
 			return (i);
@@ -363,7 +363,7 @@ cls_vlu(void *priv, const char *p)
 		cfd->argv[cfd->last_idx] = VSB_data(cfd->last_arg);
 		i = cls_vlu2(priv, cfd->argv);
 		cfd->argv[cfd->last_idx] = NULL;
-		FreeArgv(cfd->argv);
+		VAV_Free(cfd->argv);
 		cfd->argv = NULL;
 		free(cli->cmd);
 		cli->cmd = NULL;
diff --git a/lib/libvarnishapi/vsc.c b/lib/libvarnishapi/vsc.c
index d47584f..1187767 100644
--- a/lib/libvarnishapi/vsc.c
+++ b/lib/libvarnishapi/vsc.c
@@ -123,7 +123,7 @@ vsc_sf_arg(const struct VSM_data *vd, const char *opt)
 			vsc->sf_init = 1;
 	}
 
-	av = ParseArgv(opt, NULL, ARGV_COMMA);
+	av = VAV_Parse(opt, NULL, ARGV_COMMA);
 	AN(av);
 	if (av[0] != NULL) {
 		vd->diag(vd->priv, "Parse error: %s", av[0]);
@@ -183,7 +183,7 @@ vsc_sf_arg(const struct VSM_data *vd, const char *opt)
 			}
 		}
 	}
-	FreeArgv(av);
+	VAV_Free(av);
 	return (1);
 }
 More information about the varnish-commit mailing list