[master] 344f794 Properly throw return values away.

Poul-Henning Kamp phk at FreeBSD.org
Mon Jan 5 09:30:22 CET 2015


commit 344f794b71c6904e9a6b7885ecce2603207742cf
Author: Poul-Henning Kamp <phk at FreeBSD.org>
Date:   Mon Jan 5 08:30:10 2015 +0000

    Properly throw return values away.

diff --git a/bin/varnishd/cache/cache_fetch.c b/bin/varnishd/cache/cache_fetch.c
index 93d6ea7..d53ce82 100644
--- a/bin/varnishd/cache/cache_fetch.c
+++ b/bin/varnishd/cache/cache_fetch.c
@@ -710,7 +710,7 @@ vbf_stp_condfetch(struct worker *wrk, struct busyobj *bo)
 	do {
 		ois = ObjIter(bo->ims_oc, oi, &sp, &sl);
 		if (ois == OIS_ERROR)
-			VFP_Error(bo->vfc, "Template object failed");
+			(void)VFP_Error(bo->vfc, "Template object failed");
 		while (sl > 0) {
 			l = ObjGetLen(bo->wrk, bo->ims_oc) - al;
 			assert(l > 0);
@@ -727,7 +727,7 @@ vbf_stp_condfetch(struct worker *wrk, struct busyobj *bo)
 	} while (!bo->vfc->failed && (ois == OIS_DATA || ois == OIS_STREAM));
 	ObjIterEnd(bo->ims_oc, &oi);
 	if (bo->ims_oc->flags & OC_F_FAILED)
-		VFP_Error(bo->vfc, "Template object failed");
+		(void)VFP_Error(bo->vfc, "Template object failed");
 	if (bo->vfc->failed) {
 		VDI_Finish(bo->director_resp, bo->wrk, bo);
 		return (F_STP_FAIL);More information about the varnish-commit mailing list