purge_hash and regular expressions

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Fri Mar 13 11:19:49 CET 2009


On 13. mars. 2009, at 11.15, Lapo Luchini wrote:

> '/index.html' also matches '/indexhhtml' (ok, this is just paranoia)
> '/index.html?id=1' DOES NOT match itself.


Try '/index\.html\?id=1'. '?' means 'zero or one of preceeding  
character', so '/index.html?id=1' will match '/index.htmid=1' and '/ 
index.htmlid=1'.

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 98013356
roy at karlsbakk.net
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er en elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.
More information about the varnish-misc mailing list