Set my own value in C for use in VCL

Łukasz Barszcz / Gadu-Gadu l.barszcz at gadu-gadu.pl
Thu Jan 20 15:55:52 CET 2011


On 20.01.2011 14:26, Philip Prince wrote:
>       VRT_SetHdr(sp, HDR_REQ, "\013X-My-Own-Value:", "1", 
> vrt_magic_string_end);
You probably get panic in here, since length of "X-My-Own-Value:" isn't 
013oct ( = 11dec). More detailed info on panic reasons should be in your 
syslog.

Argument for VRT_SetHdr should be "\020X-My-Own-Value:".

-- 
Łukasz Barszcz
web architect
Pion Aplikacji Internetowych
GG Network S.A   http://www.gadu-gadu.pl
ul. Kamionkowska 45   03-812 Warszawa
tel.: +48 22 4277900   fax.: +48 22 5146498   gg:16210

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000264575, NIP 867-19-48-977.
Kapitał zakładowy:  1 758 461,10 zł - wpłacony w całości.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://www.varnish-cache.org/lists/pipermail/varnish-misc/attachments/20110120/dc36e269/attachment-0003.html>


More information about the varnish-misc mailing list