multiple purge/ban in one http request

konrad rzentarzewski konrad.rzentarzewski at artegence.com
Tue Dec 4 15:11:24 CET 2012


hi guys,
does anybody has experiences abt. injecting many purge/bans in
1 connection (ie. 50-100)?

ie. i have several X-Ban headers that i want to process.
i think it needs to be done with inline-c and vrt.

ie.
BAN / HTTP/1.0
Host: example.com
X-Ban: /article2702/esi8018
X-Ban: /article26502/esi8701
X-Ban: /article3941/esi15132
X-Ban: /article12592/esi31280
X-Ban: /article27284/esi22575
X-Ban: /article3135/esi2347
X-Ban: /article1741/esi12561
X-Ban: /article29293/esi21765
X-Ban: /article18734/esi4797
X-Ban: /article16097/esi20119

basically we need to invalidate some ESI parts for some articles on
updates.

application server talks with varnish with HTTP (not varnishadm).

-- 
 konrad rzentarzewski - Senior SA, Artegence sp. z o.o.
 Office: +48.223801313  NOC: +48.222961020  ARTE42-RIPE
 Ten mail nie stanowi pisma i zamówienia handlowego wg.
 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

<legal_blurb>
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN
</legal_blurb>More information about the varnish-misc mailing list