PURGE as MISS

konrad rzentarzewski konrad.rzentarzewski at artegence.com
Thu Dec 13 21:47:04 CET 2012


hi,

as i wrote in my last email, we use a lot of bans and purges.
so many, that they're affecting our hitratio, ie:

https://gist.github.com/07f6280ae9345dc315b7#file-log-L10-L49

basically, everything that gets function error called, ends in miss,
just as a call to a backend.

i need to find a way to graph our real hit ratio, and being able to use
varnishstat.

ideas?

-- 
 konrad rzentarzewski - Senior SA, Artegence sp. z o.o.
 Office: +48.223801313  NOC: +48.222961020  ARTE42-RIPE
 Ten mail nie stanowi pisma i zamówienia handlowego wg.
 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

<legal_blurb>
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN
</legal_blurb>More information about the varnish-misc mailing list